V neděli, 18. 11. mimořádné sborové shromáždění odsouhlasilo dostavbu našeho střešovického kostela a uložilo staršovstvu realizovat další kroky dle schváleného zadání a rozhodnutí poroty.

O projektu rozsáhle informujeme zde.