Neděle 18.11. bude pro naše společenství velmi důležitá. Při sborovém shromáždění, které se bude konat bezprostředně po ukončení bohoslužeb,  rozhodneme o tom, zda se bude realizovat dostavba k našemu střešovickému kostelu.

O projektu rozsáhle informujeme zde.

Přijďte! Začínáme bohoslužbami od 9:30.