Vyšel nový sborový zpravodaj Evangelík s informacemi na začátek školního roku! (Oprava: maminky se budou scházet ve středu, nikoli v úterý.)

Zveme:

Na hudební odpoledne „Otevřeno“ v neděli 20. září.

Na sborový pobyt v Herlíkovicích 9. – 11. října.

Na výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva v neděli 18. října.

Pavel Pokorný