K výročí 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského vydala synodní rada Českobratrské církve evangelické výzvu k aktuální situaci ve vzdělávání – čtěte zde.