Milí přátelé, rodičové a dítka zvláště, ačkoli podle současných informací (počátek května) konečné rozhodnutí o konání letních táborů a podmínkách, za jakých je bude možno konat, oznámí vláda až koncem května, doufáme, že naše tábory budeme moci uskutečnit.   

Tábor pro děti školního věku (po 1. třídě) ve dnech 26. července – 2. srpna ve Strměchách na Vysočině a přífarský tábor na střešovické faře 24. – 28. srpna. 

Přípravy již probíhají, účastní se jich početná skupina mládeže.

Bližší informace a přihlašování u faráře Pavla Pokorného. 

Milá mládeži,

plánovaná cesta do Německa společně s mládeží z Rumunska se kvůli omezením spojeným s pandemií nemoci covid-19 neuskuteční. Chtěl bych vám jako náhradu nabídnout putovní tábor po českých zemích ve dnech 12. – 17. července. Budete-li mít zájem, ozvěte se mi. Pavel