Milí přátelé, sestry a bratři,

pro neděli 24. května není už účast na bohoslužbách limitována ani tak počtem lidí, ale spíš tím, že je třeba zachovávat rozestupy. Pohromadě mohou sedět rodiny, resp. lidé, kteří sdílejí společnou domácnost. Jinak by měly být rozestupy 2m
Pište, prosím, dopředu, abychom věděli, kolik se nás sejde.
lenka.ridzonova@email.cz
Kdo by se nevešel, bude odkázán na poslech bohoslužeb z okna do zahrady nebo předsíně kostela.
Bohoslužby se budou také nadále přenášet online:

https://www.youtube.com/channel/UCbUbYFyAB_dkuXzxOiirERQ/videos  Také je v písemné formě najdete výše pod záložkou KÁZÁNÍ. Děkujeme dobrovolným spolupracovníkům, kteří vysílání připravují, zvláště Tomášovi Lomičovi.  O tom, jak tomu bude o dalších nedělích, vás budeme aktuálně informovat na webu a mailem.

Mládež se schází ve sboru v úterý od 19 hodin.

Konfirmační příprava a biblická hodina jsou nadále online. Obé na https://meet.jit.si/CCE_Stresovice   

Další možnosti bohoslužeb online a duchovního slova na každý den najdete na webu https://www.e-cirkev.cz/.

Milí přátelé, Pán Bůh vás posiluj a žehnej vám. Buďte zdrávi a dobré mysli.

A kdykoli volejte svým farářům: Pavel Pokorný 731 314 689 – Lenka Ridzoňová 605 081 279.