Text pastýřského listu synodní rady najdete zde. 

Pro další informace sledujte stránky ústředí: https://www.ustredicce.cz/

Pro povzbuzení najdete na webu církve úvahy na každý den („slovo na doma“), modlitby, písně a další materiály k poslechu: https://www.e-cirkev.cz/