Pro aktuální informace o hygienických opatřeních týkajících se shromáždění sledujte

https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

Pavel Pokorný 731 314 689