Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Sociální fond

Rozhodnutím sborového shromáždění zřídil náš sbor Sociální fond (SF) na finanční podporu v obtížné sociální situaci zejména členů našeho farního sboru, jakož i nečlenů. O poskytnutí podpory rozhoduje pětičlenná správní rada, která se schází dle potřeby. Její předsedkyní je sestra Jana Plíšková, členy jsou Pavel Kočnar, Pavel Pokorný, Lydie Roskovcová a Viktor Žárský. Členové sboru se mohou obrátit na kteréhokoli člena správní rady s návrhem na vhodného příjemce této podpory.

SF má zvláštní účet č. 2500653381/2010. Příjmy SF tvoří jednak část z přebytku sborového hospodaření určená sborovým shromážděním v aktuálním roce a jednak dary individuálních dárců. O své činnosti informuje správní rada staršovstvo (které je vázáno mlčenlivostí) a rámcově (bez uvedení jmen příjemců) i sborové shromáždění.  

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM