Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Jak přispívat

Do sbírek můžete přispívat při návštěvě kostela, všechny ostatní formy včetně saláru (s výjimkou nedělní chrámové sbírky) je možno vyřídit též individuálně u pokladníků (ses. Olga Brožová nebo ses.Lída Pospíšilová) nebo bankovním příkazem či poštovní složenkou přes náš bankovní účet č.  2000275839/2010 (Fio banka).

Variabilní symbol (vyjadřuje účel)

salár ……………………………. 684
Jeronymova Jednota …........… 911
varhany …………………..……. 682 007
Fond oprav …………....………. 682 008
sborová diakonie ……….......… 682 011

Specifický symbol (není povinný; napomáhá však identifikaci dárce) – použijte své osobní číslo (pod kterým jste evidováni jakožto členové našeho sboru); toto osobní číslo najdete na titulní straně velkého Evangelíka na adrese vedle svého jména; také vám ho na požádání sdělí br.farář;

FOND DOSTAVBY má zvláštní účet: 2600120515/2010

SOCIÁLNÍ FOND má zvláštní účet: 2500653381/2010

VŠECHNY  EVIDOVANÉ  DARY  VČETNĚ SALÁRU MŮŽETE ODEČÍTAT ZE ZÁKLADU PRO VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMU. (pokud jejich celoroční souhrn přesáhne 1 tisíc Kč)

Pro tento účel nám nejpozději do 15. ledna sdělte, zda budete chtít vystavit potvrzení o daru/souhrnu darů pro daňový odečet. Abychom je mohli vystavit, potřebujeme Vaše rodné číslo a trvalé bydliště. Vyřizuje ses. Olga Brožová a br. farář Pavel Pokorný.

Do chrámových sbírek můžete přispívat mj.  formou sborových kuponů, které umožňují evidovat Vaše příspěvky a posléze je zahrnout do ročního potvrzení o darech. Sbírkové kupony můžete nakoupit buď u pokladníků nebo přes sborový účet.
Platba přes účet probíhá takto: Plátce si spočítá sumu, která bude odpovídat hodnotě požadovaných sbírkových kuponů a tuto pošle na sborový účet u Fio banky 2000275839/2010 s variabilním symbolem 6820002 a specifickým symbolem - osobní číslo. Poté, co bude platba připsána na sborový účet, bude si moci plátce vyzvednout požadované kupony v pokladně proti podpisu potvrzení o převzetí.

NEVÁHEJTE SE NÁS DOTÁZAT V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ.
ZA  VAŠI  PODPORU  DĚKUJEME!

Staršovstvo

 

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM