Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

kázání v roce 2015

4. čtvrletí 2015 (říjen - prosinec)

27.12. kázání L. Ridzoňové Jákobův žebřík Gn 28,10-19

25.12.  kázání P. Pokorného Krása spasí svět L 2,10-11

24.12. kázání L. Ridzoňové Světlo do tmy Iz 9,1-6

20.12. dětská vánoční hra Evangelium podle Matouše

13.12. kázání P. Pokorného Ezau a Jákob Gn 25,19-34

6.12. kázání L. Ridzoňové Izák a studny Gn 26

29.11. kázání P. Pokorného Co se dá dělat? Gn 24

22.11. kázání L. Ridzoňové Darovaná budoucnost Gn 22,1-19

15.11. kázání J. Vettera Zemřelý Ježíš je živ Sk 25,13-22

8.11. kázání P. Pokorného O naší směšnosti Gn 17,15-17 a 18,9-15

1.11.  kázání P. Kočnara O rybářích a učednících Mk 1,16-20

25.10. kázání L. Ridzoňové Abrahame, vyjdi Gn 12,1-7

18.10. kázání P. Pokorného Věž bábelská  Gn 11,1-9

11.10. kázání P. Pokorného Díkčinění Gn 8,15-22

4.10. kázání P. Pokorného Kain a Ábel Gn 4,1-16

3. čtvrtletí 2015 (červenec - září) 

27.9. kázání L. Ridzoňové Člověk, had a Bůh Gn 3

20.9. kázání J. Vettera O budoucím soudu Sk 24,24-25

13.9. kázání L. Ridzoňové Cesta do Emaus a Hagar na poušti Lk 24,13-35

6.9. kázání P. Pokorného Vyjít za hradby Žd 13,8-16

30.8. kázání P. Pokorného Po dovolených 1 Te 5,14-25

23.8. kázání B. Kučery Pokušení moci  Mt 4,1-11

16.8. kázání Michaela Pfanna Elijáš a jemný hlas 1 Kr 19,8-18

9.8. kázání L. Ridzoňové Člověk a Bůh Iz 1,10-20

2.8. kázání B. Kučery Trudnomyslnost Nu 21,4-9

26.7. kázání L. Ridzoňové Člověk a bližní Lv 19,1-18

19.7. kázání L. Ridzoňové Člověk Gn 1,27-28 a 2,7

12.7. kázání P. Pokorného Kážeme Krista ukřižovaného 1 K 1,18-25

5.7. kázání P. Pokorného Co je pravda? J 18,36-38

2. čtvrtletí 2015 (duben - červen) 

28.6. kázání P. Pokorného Davidovo vyskakování 2 S 6,9-22

21.6. kázání L. Ridzoňové Boháč a Lazar Lk 16,19-31

14.6. kázání P. Pokorného K čemu je sedmý den Gn 2,1-3

7.6. kázání B. Kučery O hřivnách Mt 25,14-30

31.5. kázání L. Ridzoňové Boží srdce a Trojice Oz 11

24.5.kázání P. Pokorného Svatodušní J 3,1-16

10.5. kázání P. Pokorného Setkání dvou světů Sk 10,34-43

3.5. kázání L. Ridzoňové Potkat Filipa Sk 8,26-40 

26.4. kázání P. Pokorného  Církev jako jedno tělo 1 K 12,12-27

19.4. kázání P.Pokorného O dobrém pastýři J 10,1-18

12.4. kázání B. Kučery Setkání se Vzkříšeným J 21,1-14

5.4. Boží hod - kázání P.Pokorného Kristovo vzkříšení a naše poslání J 20,19-23

3.4. velkopáteční kázání L. Ridzoňové Hrob na tři dny (Jan 19,38-42)

1. čtvrtletí 2015 (leden - březen)

29.3. kázání P. Pokorného Vyčištění chrámu Mt 21,10-17

22.3. kázání L. Ridzoňové - Neste břemena Ga 6,1-5

15.3. kázání P. Kočnara O činu pokání Mk 1,9-15

8.3. kázání P. Pokorného O ovcích a kozlech Mt 25,31-46

1.3. kázání B. Kučery Nemějte starost Mt 6,25-34

22.2. kázání P. Pokorného O pokušení Mt 4,1-11

15.2. kázání P. Pokorného Právo zastat se Rt 4,5-12

8.2. kázání L. Ridzoňové Milosrdný Samařan Lk 10,25-37

1.2. kázání B. Kučery O nasycení Mk 6,30-44

25.1. kázání P. Pokorného O hřivnách Mt 25,14-30

18.1. kázání P. Pokorného O úrodném humusu L 8,4-15

11.1. kázání L. Ridzoňové Ježíšův křest Mt 3,13-17

4.1. kázání B. Kučery  Svatba v Káni J 2,1-11 

1.1. 2015 kázání L. Ridzoňové Boháč a stodoly Lk 12,13-21

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM