Loading...
Home2019-09-06T14:17:05+02:00

Co je to Bible?

Zveme vás na kurz Co je to Bible. Kde se vzala, proč a jak ji číst... Od února do Velikonoc každý čtvrtek Od 18 do 19 hodin. Poprvé 6. února.

  • K čemu je dobrá církev?

    K čemu může být církev dobrá současné české sekulární společnosti? Viditelná, medializovaná tvář církve je jen malou částí toho, čím církev je...

V našem kostele se koná celá řada akcí pro různé věkové i cílové skupiny. Níže najdete jejich přehled:

Úno
27
Čt
Konfirmační příprava
Úno 27 @ 17:00 – 18:00

Konfirmace — v katolické církvi známá pod názvem biřmování – je příprava mládeže k přijetí do dospělého společenství a k první účasti na Večeři páně (svatému přijímaní). V evangelické církvi konfirmace probíhá kolem patnáctého roku života, v katolické církvi se biřmování děje o něco dříve. V případě zájmu kontaktujte jednoho z farářů.

Kurz Co je to Bible
Úno 27 @ 18:10 – 19:00

Od začátku února do Velikonoc bude zde ve sboru probíhat kurz

Co je to Bible.

Je určen všem, kdo se chtějí lépe v Bibli orientovat. Čekají nás například témata: kde se Bible vzala; kde ji otevřít, když ji zatím moc neznáme; jaká jsou základní témata Starého a Nového zákona; jaké můžeme využít pomůcky k lepšímu porozumění čtenému textu.

Ideálně se účastněte celého kurzu, ale je možné přijít i jen občas.

Kurzem budou provázet faráři Pavel Pokorný a Lenka Ridzoňová.

Setkání budou vždy ve čtvrtek od 18:10 do 18:55.

Poprvé 6. února.

Zveme!

Biblická hodina (–> Více informací)
Úno 27 @ 19:00 – 21:00

Při biblických hodinách se soustředíme na porozumění, výklad a důsledky biblického textu pro nás osobně v tomto světě. Podstatný je pro nás otevřený rozhovor. Konají se ve sborové místnosti vždy ve čtvrtek v 19:00 nebo příležitostně po rodinách.

Bře
1
Ne
Bohoslužby: káže Lenka Ridzoňová (–> Více informací)
Bře 1 @ 09:30 – 10:30

Bohoslužby se konají každou neděli v 9:30 a ve svátky. Bohoslužby jsou veřejným shromážděním, při němž zpíváme, nasloucháme slovům Bible a kázání, modlíme se, prosíme a přimlouváme se  za druhé lidi a za celé stvoření.

Děti (–> Více informací)
Bře 1 @ 09:45 – 10:15

Tzv. „Nedělní škola“

Děti přicházejí do sboru v neděli, většinou s rodiči. Bohoslužby začínají pro všechny společně, po druhé písni děti odcházejí se svými učiteli do nedělní školy. Nedělní škola je část bohoslužeb přizpůsobená věku dětí.

Probírají se zde biblické příběhy, zpívá se, kreslí, povídá, někdy se hrají hry. Před koncem bohoslužeb se děti vracejí do shromáždění a vyřizují sboru poslání (biblický verš) pro daný měsíc.

Bře
3
Út
Rodiče s malými dětmi neboli setkání maminek
Bře 3 @ 10:00 – 12:00
Mládež (–> Více informací)
Bře 3 @ 19:00 – 21:00

Na setkání mládeže chodívají mladí lidé od 14 let, zpravidla po konfirmaci, tedy po potvrzení či vyznání víry na prahu dospělosti (v římskokatolické církvi se tento přechod nazývá biřmování a probíhá již kolem 10 roku). Ta ovšem není podmínkou – schůzky mládeže jsou stejně otevřené jako ostatní shromáždění.

Mládež si připravuje programy sama, většinou se týká témat víry, kultury, společnosti. Farář se schůzek účastní jako odborný konzultant a pastor. Mládež také zpívá a podniká různé herní a umělecké činnosti. Začínáme společnou večeří.

Přes prázdniny schůzky neprobíhají. Mládež se však v té době účastní sborového letního tábora v roli vedoucích, jezdí na různé celocírkevní kurzy a pobyty. Již tradičně jezdí na společný pobyt se skupinou mládeže z Německa a Rumunska.

Bře
4
St
Biblická hodina pro děti (–> Více informací)
Bře 4 @ 16:00 – 17:00

Biblická hodina pro děti (dříve též zvaná „náboženství“) je setkáním dětí od 6 do 12 let.

Seznamujeme děti se základními biblickými příběhy, tématy a osobnostmi jim přiměřenou formou. Zpíváme, hrajeme hry, tvoříme, vyrábíme, stolujeme.

Bře
5
Čt
Konfirmační příprava
Bře 5 @ 17:00 – 18:00

Konfirmace — v katolické církvi známá pod názvem biřmování – je příprava mládeže k přijetí do dospělého společenství a k první účasti na Večeři páně (svatému přijímaní). V evangelické církvi konfirmace probíhá kolem patnáctého roku života, v katolické církvi se biřmování děje o něco dříve. V případě zájmu kontaktujte jednoho z farářů.

Kurz Co je to Bible
Bře 5 @ 18:10 – 19:00

Od začátku února do Velikonoc bude zde ve sboru probíhat kurz

Co je to Bible.

Je určen všem, kdo se chtějí lépe v Bibli orientovat. Čekají nás například témata: kde se Bible vzala; kde ji otevřít, když ji zatím moc neznáme; jaká jsou základní témata Starého a Nového zákona; jaké můžeme využít pomůcky k lepšímu porozumění čtenému textu.

Ideálně se účastněte celého kurzu, ale je možné přijít i jen občas.

Kurzem budou provázet faráři Pavel Pokorný a Lenka Ridzoňová.

Setkání budou vždy ve čtvrtek od 18:10 do 18:55.

Poprvé 6. února.

Zveme!

Co je to Bible?

Zveme vás na kurz Co je to Bible. Kde se vzala, proč a jak ji číst... Od února do Velikonoc každý čtvrtek Od 18 do 19 hodin. Poprvé 6. února.

  • K čemu je dobrá církev?

    K čemu může být církev dobrá současné české sekulární společnosti? Viditelná, medializovaná tvář církve je jen malou částí toho, čím církev je...

V našem kostele se koná celá řada akcí pro různé věkové i cílové skupiny. Níže najdete jejich přehled:

Úno
27
Čt
Konfirmační příprava
Úno 27 @ 17:00 – 18:00

Konfirmace — v katolické církvi známá pod názvem biřmování – je příprava mládeže k přijetí do dospělého společenství a k první účasti na Večeři páně (svatému přijímaní). V evangelické církvi konfirmace probíhá kolem patnáctého roku života, v katolické církvi se biřmování děje o něco dříve. V případě zájmu kontaktujte jednoho z farářů.

Kurz Co je to Bible
Úno 27 @ 18:10 – 19:00

Od začátku února do Velikonoc bude zde ve sboru probíhat kurz

Co je to Bible.

Je určen všem, kdo se chtějí lépe v Bibli orientovat. Čekají nás například témata: kde se Bible vzala; kde ji otevřít, když ji zatím moc neznáme; jaká jsou základní témata Starého a Nového zákona; jaké můžeme využít pomůcky k lepšímu porozumění čtenému textu.

Ideálně se účastněte celého kurzu, ale je možné přijít i jen občas.

Kurzem budou provázet faráři Pavel Pokorný a Lenka Ridzoňová.

Setkání budou vždy ve čtvrtek od 18:10 do 18:55.

Poprvé 6. února.

Zveme!

Biblická hodina (–> Více informací)
Úno 27 @ 19:00 – 21:00

Při biblických hodinách se soustředíme na porozumění, výklad a důsledky biblického textu pro nás osobně v tomto světě. Podstatný je pro nás otevřený rozhovor. Konají se ve sborové místnosti vždy ve čtvrtek v 19:00 nebo příležitostně po rodinách.

Bře
1
Ne
Bohoslužby: káže Lenka Ridzoňová (–> Více informací)
Bře 1 @ 09:30 – 10:30

Bohoslužby se konají každou neděli v 9:30 a ve svátky. Bohoslužby jsou veřejným shromážděním, při němž zpíváme, nasloucháme slovům Bible a kázání, modlíme se, prosíme a přimlouváme se  za druhé lidi a za celé stvoření.

Děti (–> Více informací)
Bře 1 @ 09:45 – 10:15

Tzv. „Nedělní škola“

Děti přicházejí do sboru v neděli, většinou s rodiči. Bohoslužby začínají pro všechny společně, po druhé písni děti odcházejí se svými učiteli do nedělní školy. Nedělní škola je část bohoslužeb přizpůsobená věku dětí.

Probírají se zde biblické příběhy, zpívá se, kreslí, povídá, někdy se hrají hry. Před koncem bohoslužeb se děti vracejí do shromáždění a vyřizují sboru poslání (biblický verš) pro daný měsíc.

Bře
3
Út
Rodiče s malými dětmi neboli setkání maminek
Bře 3 @ 10:00 – 12:00
Mládež (–> Více informací)
Bře 3 @ 19:00 – 21:00

Na setkání mládeže chodívají mladí lidé od 14 let, zpravidla po konfirmaci, tedy po potvrzení či vyznání víry na prahu dospělosti (v římskokatolické církvi se tento přechod nazývá biřmování a probíhá již kolem 10 roku). Ta ovšem není podmínkou – schůzky mládeže jsou stejně otevřené jako ostatní shromáždění.

Mládež si připravuje programy sama, většinou se týká témat víry, kultury, společnosti. Farář se schůzek účastní jako odborný konzultant a pastor. Mládež také zpívá a podniká různé herní a umělecké činnosti. Začínáme společnou večeří.

Přes prázdniny schůzky neprobíhají. Mládež se však v té době účastní sborového letního tábora v roli vedoucích, jezdí na různé celocírkevní kurzy a pobyty. Již tradičně jezdí na společný pobyt se skupinou mládeže z Německa a Rumunska.

Bře
4
St
Biblická hodina pro děti (–> Více informací)
Bře 4 @ 16:00 – 17:00

Biblická hodina pro děti (dříve též zvaná „náboženství“) je setkáním dětí od 6 do 12 let.

Seznamujeme děti se základními biblickými příběhy, tématy a osobnostmi jim přiměřenou formou. Zpíváme, hrajeme hry, tvoříme, vyrábíme, stolujeme.

Bře
5
Čt
Konfirmační příprava
Bře 5 @ 17:00 – 18:00

Konfirmace — v katolické církvi známá pod názvem biřmování – je příprava mládeže k přijetí do dospělého společenství a k první účasti na Večeři páně (svatému přijímaní). V evangelické církvi konfirmace probíhá kolem patnáctého roku života, v katolické církvi se biřmování děje o něco dříve. V případě zájmu kontaktujte jednoho z farářů.

Kurz Co je to Bible
Bře 5 @ 18:10 – 19:00

Od začátku února do Velikonoc bude zde ve sboru probíhat kurz

Co je to Bible.

Je určen všem, kdo se chtějí lépe v Bibli orientovat. Čekají nás například témata: kde se Bible vzala; kde ji otevřít, když ji zatím moc neznáme; jaká jsou základní témata Starého a Nového zákona; jaké můžeme využít pomůcky k lepšímu porozumění čtenému textu.

Ideálně se účastněte celého kurzu, ale je možné přijít i jen občas.

Kurzem budou provázet faráři Pavel Pokorný a Lenka Ridzoňová.

Setkání budou vždy ve čtvrtek od 18:10 do 18:55.

Poprvé 6. února.

Zveme!