Kážeme Krista

Střešovický sbor ČCE

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
ve Střešovicích
Náměstí Před bateriemi 22, 162 00 Praha 6
email:
Tel: 224 312 107, č. účtu: 2000275839/2010
Úřední hodiny po tel. domluvě

Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako déšť, jenž svlažuje zemi.

Oz 6,3

 

 

 


Aktuální program

Site Map | Printable View | © 2008 - 2016 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM